• Họ, tên : khau anh kiet
 • Ngày sinh : 31-12-1990
 • Giới tính : Nữ
 • Điểm : 0
 • Lượt xem: 595
 • Bài dịch : 0
 • Bài đăng : 0
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ : Bản ngữ
 • Học vấn :
 • Ngày tham gia : 30-11-2009
 • Địa chỉ : , Dac Lac
 • Lần đăng nhập trước : 04-12-2009

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)