• Họ, tên : thao
 • Ngày sinh : 31-12-1990
 • Giới tính : Nữ
 • Điểm : 1
 • Lượt xem: 576
 • Bài dịch : 0
 • Bài đăng : 1
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ : Trung cấp
 • Học vấn : Sinh viên
 • Ngày tham gia : 05-01-2010
 • Địa chỉ : , Binh Phuoc
 • Lần đăng nhập trước : 12-01-2010

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)