• Họ, tên : le duc thang
 • Ngày sinh : 03-11-1994
 • Giới tính : Nam
 • Điểm : 22
 • Lượt xem: 887
 • Bài dịch : 3
 • Bài đăng : 7
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ : Trung cấp
 • Học vấn : Học sinh
 • Ngày tham gia : 12-02-2010
 • Địa chỉ : , Ha Tinh
 • Lần đăng nhập trước : 15-07-2011

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)
Tin nhắnXem tất cả tin nhắn
 1. hieu_ndh_7717 06-05-2011
  Bài hát Phút Đầu Tiên - Huỳnh Anh ft Khởi My của bạn vừa được hieu_ndh_7717 duyệt nhưng không đạt.

  Với lý do: cách dòng và xem lại lời bài hát
  Mời bạn xem lại bài hát của mình, sau 10 ngày sẽ bị xóa nếu không khắc phục. Liên hệ quản lí TV nếu cần giúp đỡ. Khi được duyệt sẽ được cộng 1 ngày
  Thông báo này được hệ thống tự động gửi
 2. hieu_ndh_7717 06-05-2011
  Bài hát Phận Má Hồng - Kiwi Ngô Mai Trang của bạn vừa được hieu_ndh_7717 duyệt nhưng không đạt.

  Với lý do: Bạn cách dòng, khổ
  Mời bạn xem lại bài hát của mình, sau 10 ngày sẽ bị xóa nếu không khắc phục. Liên hệ quản lí TV nếu cần giúp đỡ. Khi được duyệt sẽ được cộng 1 ngày
  Thông báo này được hệ thống tự động gửi
 3. hieu_ndh_7717 06-05-2011
  Bài hát Đừng Rời Xa Em của bạn vừa được hieu_ndh_7717 duyệt.

  Tài khoản của bạn được gia hạn đến 15-05-2011
  Thông báo này được hệ thống tự động gửi
 4. hieu_ndh_7717 06-05-2011
  Bài hát Dế Wellcome của bạn vừa được hieu_ndh_7717 duyệt.

  Tài khoản của bạn được gia hạn đến 14-05-2011
  Thông báo này được hệ thống tự động gửi
 5. hieu_ndh_7717 06-05-2011
  Bài hát Mê Cung- Đoàn Di Băng của bạn vừa được hieu_ndh_7717 duyệt nhưng không đạt.

  Với lý do: cách dòng và xem lại lời bài hát
  Mời bạn xem lại bài hát của mình, sau 10 ngày sẽ bị xóa nếu không khắc phục. Liên hệ quản lí TV nếu cần giúp đỡ. Khi được duyệt sẽ được cộng 1 ngày
  Thông báo này được hệ thống tự động gửi
 6. hieu_ndh_7717 06-05-2011
  Bài hát Ơ Kìa ! của bạn vừa được hieu_ndh_7717 duyệt.

  Tài khoản của bạn được gia hạn đến 11-05-2011
  Thông báo này được hệ thống tự động gửi
 7. hieu_ndh_7717 06-05-2011
  Bài hát Xa của bạn vừa được hieu_ndh_7717 duyệt.

  Tài khoản của bạn được gia hạn đến 10-05-2011
  Thông báo này được hệ thống tự động gửi