• Họ, tên : dinh thanh mai
 • Ngày sinh : 31-12-1989
 • Giới tính : Nữ
 • Điểm : 7
 • Lượt xem: 452
 • Bài dịch : 1
 • Bài đăng : 1
 • Chỉnh sửa : 1
 • Anh ngữ : Sơ cấp
 • Học vấn : Sinh viên
 • Ngày tham gia : 21-02-2010
 • Địa chỉ : , HCM
 • Lần đăng nhập trước : 03-05-2011

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)