• Họ, tên : ti
  • Ngày sinh : 31-12-1987
  • Giới tính : Nữ
  • Điểm : 0
  • Lượt xem: 533
  • Bài dịch : 0
  • Bài đăng : 0
  • Chỉnh sửa : 0
  • Anh ngữ : Trung cấp
  • Học vấn : Sinh viên
  • Ngày tham gia : 23-02-2010
  • Địa chỉ : , Ha Nam
  • Lần đăng nhập trước : 08-03-2010

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)