• Họ, tên : NDHung
 • Ngày sinh : 03-11-1984
 • Giới tính : Nam
 • Điểm : 0
 • Lượt xem: 645
 • Bài dịch : 0
 • Bài đăng : 0
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ :
 • Học vấn :
 • Ngày tham gia : 06-10-2008
 • Địa chỉ : , Ha Noi
 • Lần đăng nhập trước : 17-11-2008

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)