• Họ, tên :
 • Ngày sinh : 29-08-2014
 • Giới tính : Nữ
 • Điểm : 0
 • Lượt xem: 590
 • Bài dịch : 0
 • Bài đăng : 0
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ :
 • Học vấn :
 • Ngày tham gia : 26-10-2008
 • Địa chỉ : ,
 • Lần đăng nhập trước : 20-11-2008

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)
Tin nhắnXem tất cả tin nhắn
 1. nguyen 04-08-2010
  Bạn đã giới thiệu được thêm 10 người bạn, bạn được cộng thêm 5 ngày, hạn sử dụng:09-08-2010
  tin nhắn này do hệ thống tự động gửi