• Họ, tên : Bui Thanh Xuan
 • Ngày sinh : 27-02-1991
 • Giới tính : Nữ
 • Điểm : 0
 • Lượt xem: 378
 • Bài dịch : 0
 • Bài đăng : 0
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ : Trung cấp
 • Học vấn : Sinh viên
 • Ngày tham gia : 02-08-2010
 • Địa chỉ : , Dong Nai
 • Lần đăng nhập trước : 23-05-2011

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)