• Họ, tên : daddy
 • Ngày sinh : 31-12-1990
 • Giới tính : Nữ
 • Điểm : 0
 • Lượt xem: 329
 • Bài dịch : 0
 • Bài đăng : 0
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ : Bản ngữ
 • Học vấn : Học sinh
 • Ngày tham gia : 22-02-2011
 • Địa chỉ : , Ha Noi
 • Lần đăng nhập trước : 22-02-2011

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)