• Họ, tên : Quang Duong
 • Ngày sinh : 20-06-1984
 • Giới tính : Nữ
 • Điểm : 0
 • Lượt xem: 430
 • Bài dịch : 0
 • Bài đăng : 0
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ : Trung cấp
 • Học vấn :
 • Ngày tham gia : 21-03-2011
 • Địa chỉ : , Ha Noi
 • Lần đăng nhập trước : 18-04-2011

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)