• Họ, tên : hell demon
 • Ngày sinh : 08-08-1996
 • Giới tính : Nữ
 • Điểm : 0
 • Lượt xem: 401
 • Bài dịch : 0
 • Bài đăng : 0
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ : Sơ cấp
 • Học vấn : Học sinh
 • Ngày tham gia : 06-04-2011
 • Địa chỉ : , Dac Lac
 • Lần đăng nhập trước : 26-12-2011

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)
Tin nhắnXem tất cả tin nhắn
 1. hieu_ndh_7717 24-04-2011
  Bài hát Mariage D'amour của bạn vừa được hieu_ndh_7717 duyệt nhưng không đạt.

  Với lý do: Trùng bài ID:http://loidich.com/music/index.php?do=music&act=detail&id=6292 , nhấp vô ô Sửa trên link nhạc thay bài nhạc Quốc tế không lời hoặc nhạc Việt (không trùng), thank
  Mời bạn xem lại bài hát của mình, sau 10 ngày sẽ bị xóa nếu không khắc phục. Liên hệ quản lí TV nếu cần giúp đỡ. Khi được duyệt sẽ được cộng 1 ngày
  Thông báo này được hệ thống tự động gửi
 2. hieu_ndh_7717 24-04-2011
  Bài hát Ầu ơ ví dầu của bạn vừa được hieu_ndh_7717 duyệt nhưng không đạt.

  Với lý do: trùng:http://loidich.com/music/index.php?do=music&act=detail&id=7221 ,nhâop vào ô Sửa trên link nhạc thay bài hát khác k trùng
  Mời bạn xem lại bài hát của mình, sau 10 ngày sẽ bị xóa nếu không khắc phục. Liên hệ quản lí TV nếu cần giúp đỡ. Khi được duyệt sẽ được cộng 1 ngày
  Thông báo này được hệ thống tự động gửi
 3. Nhím_xù 23-04-2011
  Bài hát River flows in you của bạn vừa được Nhím_xù duyệt nhưng không đạt.

  Với lý do: Trùng ID:http://loidich.com/music/index.php?do=music&act=detail&id=6292 , nhấp vô ô Sửa trên link nhạc thay bài nhạc Quốc tế không lời hoặc nhạc Việt (không trùng), thank
  Mời bạn xem lại bài hát của mình, sau 10 ngày sẽ bị xóa nếu không khắc phục. Liên hệ quản lí TV nếu cần giúp đỡ. Khi được duyệt sẽ được cộng 1 ngày
  Thông báo này được hệ thống tự động gửi
 4. hieu_ndh_7717 22-04-2011
  Bài hát River flows in you (nhạc không lời) của bạn vừa được hieu_ndh_7717 duyệt nhưng không đạt.

  Với lý do: Trùng ID:http://loidich.com/music/index.php?do=music&act=detail&id=6292 , nhấp vô ô Sửa trên link nhạc thay bài nhạc Quốc tế không lời hoặc nhạc Việt (không trùng), thank
  Mời bạn xem lại bài hát của mình, sau 10 ngày sẽ bị xóa nếu không khắc phục. Liên hệ quản lí TV nếu cần giúp đỡ. Khi được duyệt sẽ được cộng 1 ngày
  Thông báo này được hệ thống tự động gửi
 5. hieu_ndh_7717 16-04-2011
  Bài hát River flows in you của bạn vừa được hieu_ndh_7717 duyệt nhưng không đạt.

  Với lý do: Trùng ID:6292 , nhấp vô ô Sửa trên link nhạc thay bài nhạc Quốc tế không lời hoặc nhạc Việt (không trùng), thank
  Mời bạn xem lại bài hát của mình, sau 10 ngày sẽ bị xóa nếu không khắc phục. Liên hệ quản lí TV nếu cần giúp đỡ. Khi được duyệt sẽ được cộng 1 ngày
  Thông báo này được hệ thống tự động gửi