• Họ, tên : ĐINH THỊ cHÂM
 • Ngày sinh : 06-12-1999
 • Giới tính : Nữ
 • Điểm : 0
 • Lượt xem: 759
 • Bài dịch : 0
 • Bài đăng : 0
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ : Trung cấp
 • Học vấn : Sinh viên
 • Ngày tham gia : 07-01-2009
 • Địa chỉ : , Ha Noi
 • Lần đăng nhập trước : 07-11-2009

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)