• Họ, tên : Đỗ Thành Đạt
 • Ngày sinh : 02-09-1999
 • Giới tính : Nữ
 • Điểm : 2
 • Lượt xem: 411
 • Bài dịch : 0
 • Bài đăng : 2
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ :
 • Học vấn : Học sinh
 • Ngày tham gia : 15-11-2011
 • Địa chỉ : , Can Tho
 • Lần đăng nhập trước : 25-11-2011

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)