• Họ, tên : Mai Xuân Phương
 • Ngày sinh : 25-02-1979
 • Giới tính : Nữ
 • Điểm : 0
 • Lượt xem: 449
 • Bài dịch : 0
 • Bài đăng : 0
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ : Trung cấp
 • Học vấn : Cao học
 • Ngày tham gia : 22-03-2012
 • Địa chỉ : , Thanh Hoa
 • Lần đăng nhập trước : 05-04-2012

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)