Vào đây nghe bản demo 2009 hem, hay hơn The Wanted nữa
http://www.youtube.com/watch?v=ctNw20llq9Y

LỜI BÀI HÁT

I hear your heart cry for love,
But you won't let me make it right.
You were hurt, but I decided,
That you were worth the fight.
Every night, you lock up,
You won't let me come inside.
But the look in your eyes,
As I can turn the tide.

In your heart, in your heart, in your heart,
I can tell you can fit one more.
In your heart, in your heart, in your heart,
I don't care who was there before.

I hear your heart call for love,
Then you act like there's no room.
Room for me, or anyone,
"Don't disturb" is all I see.
Close the door, turn the key,
On everything that we could be.
If loneliness would move out,
I'd fill the vacancy.
In your heart, in your heart, in your heart,
In your heart, in your heart, in your heart.

This ain't the Heartbreak Hotel,
Even though I know it well.
Those no shows, they sure tell,
In the way you hold yourself.
Don't you fret, should you get,
Another cancellation.
Give me a chance I'd make a,
Permanent reservation.

In your heart, in your heart, in your heart,
I can tell you can fit one more.
Open up make a brand new start,
I don't care who's stayed before.

I hear your heart call for love,
Then you act like there's no room.
Room for me, or anyone,
"Don't disturb" is all I see.
Close the door, turn the key,
On everything that we could be.
If loneliness would move out,
I'd fill the vacancy.
In your heart, in your heart, in your heart,
In your heart, in your heart, in your heart.

When I, talk to you, on the phone,
Listen close.

I hear your heart call for love,
Then you act like there's no room.
Room for me, or anyone,
"Don't disturb" is all I see.
Close the door, turn the key,
On everything that we could be.
If loneliness would move out,
I'd fill the vacancy.
In your heart, in your heart, in your heart,
In your heart, in your heart, in your heart.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

ba hung Cập nhật: h0ang.bk91 / 18-09-2010...
Anh nghe trái tim em khóc vì tình
Nhưng sao em không để anh sửa sai cho em
Em từng đớn đau, nhưng anh đã quyết định
Em đã đấu tranh thật thích đáng
Hằng đêm,

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
pele 02-09-2011
the wanted 's NO1
...
Jill_vercident 02-05-2011
sao mình có cảm giác mấy lão này ăn đứt cái bọn Big Time Rush đấy nhở:">
...
misa312 28-12-2010
hay wa đi mất. kết the Wanted rồi,hjhj
...
niani 20-09-2010
nhóm này mới mà hát hay quá , bây h mình rất thích The Wanted
...
hush22 18-09-2010
hay thế. nhóm này còn mấy bài hay nữa
...
ba hung 18-09-2010
tía ơi bài này nghe từ hồi 2009 đã nghiền lắm rồi, dưới cái mác demo cho Leona Lewis, em tưởng sẽ có trong Echo, ai dè chờ mỏi cổ, ko bik ai hát mà hay hơn The wanted rất nhìu

Xem hết các bình luận