Vào đây nghe bản demo 2009 hem, hay hơn The Wanted nữa
http://www.youtube.com/watch?v=ctNw20llq9Y