Sorry That I Loved You - Anthony Neely

1   
15-01-2011 / 41838 lượt xem

một bài hát rất hay,hay nhất là phần điệp khúc của bài hát,ca từ bài hát rất ý nghĩa

LỜI BÀI HÁT

For all of the time that i tried for your smile
For making you think that i was worth the while
So your love love love love love would be mine
For sending you flowers and holding your hand
That no one was there to take a stand
But then love love love made us blind.

Chorus:
And I’m so sorry that I hurt you
Sorry that I fell through
Sorry i was falling in love with you
I’m sorry that it came true
But sorry doesn’t turn back time.
For all that i have done to you
I wish that i could make it right
So sorry that i loved you
Sorry that i needed you
Sorry that i hold you tight
And I’m so sorry for...

Making you love me and saying goodbye
For being the one that taught you how to cry
It was love love love and it passed us by
For giving you every thing that you dreamed
For taking it back when i fled the scene
Sorry love,for wasting your time.

Repeat chorus:

And apology now after all of this time
Won’t make my difference tonight
But I’m hoping I’m Sorry will open your mind
To love love love love in your life

Sorry that i hurt you
Sorry that i fell through
Sorry i was falling in love with you
I’m sorry that it came true
But sorry doesn’t turn back time
For all that i have done to you
I wish that i could make it right

So sorry that i hurt you
Sorry that i fell through
Sorry i was falling in love with you
I’m sorry that it came true
But sorry do can’t turn back time
I’m sorry that i loved you
I’m sorry that i hurt you
I’m so sorry that i loved you
I’m sorry that i hurt you
Sorry that i loved you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

hieu_ndh_7717 Cập nhật: sweet_dream2 / 18-01-2011...
Vì những lúc anh đã cố gắng để em mỉm cười
Vì khiến em nghĩ rằng anh xứng đáng với khi bên em
Để tình yêu của em, tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, sẽ là của anh
Vì gửi cho em những đoá hoa và nắm lấy đôi tay của em
Rằng không có ai ở đó để làm chứng cho chúng ta
Nhưng rồi tình yêu, tình yêu, tình yêu làm ta mù quáng

ĐK:
Và anh rất xin lỗi rằng anh làm em tổn thương
Xin lỗi rằng anh để vụt mất
Xin lỗi anh đã yêu em
Anh xin lỗi vì mọi thứ trở thành sự thật
Nhưng xin lỗi chẳng mang thời gian trở lại
Vì tất cả những gì anh đã làm với em
Anh ước có thể làm điều đúng đắn
Vì thế anh xin lỗi rằng

Đăng nhập để xem tiếp