LỜI BÀI HÁT

I had a way then
Losing it all on my own
I had a heart then
But the queen has been overthrown
And I'm not sleeping now
The dark is too hard to beat
And I'm not keeping up
The strength I need to push me

You show the lights that stop me turn to stone
You shine them when I'm alone
And so I tell myself that I'll be strong
And dreaming when they're gone
Cuz they're calling, calling, calling me home
Calling, calling, calling home
You show the lights that stop me turn to stone
You shine them when I'm alone

Noises, I play within my head
Touch my own skin
And hope they'll still be there
And I think back to when
My brother and my sister slept
In another place
The only time I feel safe

You show the lights that stop me turn to stone
You shine them when I'm alone
And so I tell myself that I'll be strong
And dreaming when they're gone
Cuz they're calling, calling, calling me home
Calling, calling, calling home
You show the lights that stop me turn to stone
You shine them when I'm alone

Lights, lights (x14)

You show the lights that stop me turn to stone
You shine them when I'm alone
And so I tell myself that I'll be strong
And dreaming when they're gone
Cuz they're calling, calling, calling me home
Calling, calling, calling home
You show the lights that stop me turn to stone
You shine them when I'm alone

Home, home
(Lights, lights, lights)...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Có một dạo, tôi đã theo hướng
Tự bản thân đánh mất cuộc đời
Hồi đó, tôi đã có một trái tim
Tuy nhiên, bà hoàng đã bị lật đổ
Và giờ tôi không ngủ
Bóng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
miuluoi_242 26-06-2013
Bài này hay! Mà ý nghĩa khó hiểu nhỉ @@
...
Anakin Skywalker 04-09-2012
bài nỳ bám Billboard lâu nhỉ :))
giọng lạ + nhạc chất = nghiện >:)
...
ilovemama 02-07-2012
bài hát ra từ tháng 1 năm ngoái mà giờ mới có mặt trong Top Billboard là sao :-s

Xem hết các bình luận

Burn
14,109 lượt xem
Hero
204,949 lượt xem
Lucky
124,605 lượt xem