LỜI BÀI HÁT

When I'm nervous I have this thing yeah I talk too much
Sometimes I just can't shut the hell up
It's like I need to tell someone anyone who'll listen
And that's where I seem to fuc* up, yeah
I forget about the consequences, for a minute there I lose my senses
And in the heat of the moment my mouth's starts going the words start flowing

But I never meant to hurt you, I know it's time that I learnt to
Treat the people I love like I wanna be loved
This is a lesson learnt , I hate that I let you down and I feel so bad about it
I guess karma comes back around cause now I'm the one that's hurting yeah
And I hate that I made you think that the trust we had is broken
So don't tell me you can't forgive me
Cause nobody's perfect, no, no, no, no, no, no, no, nobodys perfect


If I could turn back the hands of time
I swear I never wanna cross that line
I should of kept it between us but no I went and told the whole world how I feel and oh
So I sit and I realise with these tears falling from my eyes
I gotta change if I wanna keep you forever
Promise that I'm gonna try

But I never meant to hurt you, I know it's time that I learn to
Treat the people I love like I wanna be loved
This is a lesson learnt and I hate that I let you down and I feel so bad about it

I guess karma comes back around cause now I'm the one that's hurting yeah

And I hate that I made you think that the trust we had is broken

So don't tell me you can't forgive me
Cause nobody's perfect, no, no, no, no, no, no, no,nobody's perfect

Im Not a saint no not at all, but what I did it wasn't cool
But I swear that I'll never do that again to you
I'm not a saint, no not at all, but what I did it wasn't cool
But I swear that ill never do that again to you.
I hate that I let you down, and I feel so bad about it
I guess karma comes back around cause now I'm the one that's hurting yeah
And I hate that I made you think that that the trust we had is broken
So don't tell me you can't forgive me
Cause nobody's perfect, no,

And I hate that I let you down and I feel so bad about it
I guess karma comes back around and I'm the one that's hurting, yeah
And I hate that I made you think that the trust we had is broken
So don't tell me you can't forgive me
Cause nobody's perfect. yeah yeah
Dont tell me, dont tell me
No,no
You cant forgive
No
Because nobodys perfect

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Khi em lo lắng em lại cảm thấy thế này yeah em nói nhiều quá rồi
Đôi khi em không thể ngậm miệng lại
Cứ như là em cần phải nói với ai đó, ai sẽ nghe nào

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
JJOBIN 29-06-2011
JJ dù là ca sĩ mới nhưng chiếm hết tình cảm của tui rồi , lúc đầu nhìn mặt hok cảm tình chút nào , nhưng từ lời chị hát ra sao mà ý nghĩa quá đi , với cái style hơi bị chất của chị càng làm tui iu chị nhìu hơn
...
24-06-2011 thukyo nhầm nhầm :"> ý mình nói là quá chất
...
latura 09-06-2011
"So don't tell me you can't forgive me" Câu này đáng ra phải dịch là "Nên đừng nói em rằng anh không thể tha thứ cho em". Vì sao? Ngay câu dưới rất rõ: "Cause nobody's perfect, no". Trên đời nào có ai hoàn hảo đâu anh.
...
02-07-2011 p.elys E cũng nghĩ v.hợp nghĩa hơn chứ nhỉ :D
...
saochoicodon_97 28-04-2011
năm 2011 công nhận nge nhạc đã tai thật. toàn hot girl thế này. jessie J nhìn mặt hơi bị đàn ông nhưng mà hơi bị tài. mấy bài hát có í nghĩa ghê. các nhà văn thì gọi là nhà văn sự thật. jessie là ca sĩ sự thật à ;))
...
[Joy] 10-04-2011
And that's where I seem to fuc* up
Theo mình nên dịch là : Và đó là noi dường như em sẽ phá hỏng tất cả
Vì to fuck up là: Làm hư hại, làm hỏng; phá, phá hoại, phá hủy, tàn phá.
nên mình nghĩ dịch câu đó như vậy hay hơn .
Mùa rừu qua mắt thợ 1 tí , nên có gì sai sót thì bỏ qua cho mình , cảm ơn
...
12-04-2011 Alamanda Bud Rìu này bén quá, làm thợ cũng phải nể ^_^

Xem hết các bình luận