Nobody's Perfect - Jessie J

0   
01-03-2011 / 12520 lượt xem

LỜI BÀI HÁT

When I'm nervous I have this thing yeah I talk too much
Sometimes I just can't shut the hell up
It's like I need to tell someone anyone who'll listen
And that's where I seem to fuc* up, yeah
I forget about the consequences, for a minute there I lose my senses
And in the heat of the moment my mouth's starts going the words start flowing

But I never meant to hurt you, I know it's time that I learnt to
Treat the people I love like I wanna be loved
This is a lesson learnt , I hate that I let you down and I feel so bad about it
I guess karma comes back around cause now I'm the one that's hurting yeah
And I hate that I made you think that the trust we had is broken
So don't tell me you can't forgive me
Cause nobody's perfect, no, no, no, no, no, no, no, nobodys perfect


If I could turn back the hands of time
I swear I never wanna cross that line
I should of kept it between us but no I went and told the whole world how I feel and oh
So I sit and I realise with these tears falling from my eyes
I gotta change if I wanna keep you forever
Promise that I'm gonna try

But I never meant to hurt you, I know it's time that I learn to
Treat the people I love like I wanna be loved
This is a lesson learnt and I hate that I let you down and I feel so bad about it

I guess karma comes back around cause now I'm the one that's hurting yeah

And I hate that I made you think that the trust we had is broken

So don't tell me you can't forgive me
Cause nobody's perfect, no, no, no, no, no, no, no,nobody's perfect

Im Not a saint no not at all, but what I did it wasn't cool
But I swear that I'll never do that again to you
I'm not a saint, no not at all, but what I did it wasn't cool
But I swear that ill never do that again to you.
I hate that I let you down, and I feel so bad about it
I guess karma comes back around cause now I'm the one that's hurting yeah
And I hate that I made you think that that the trust we had is broken
So don't tell me you can't forgive me
Cause nobody's perfect, no,

And I hate that I let you down and I feel so bad about it
I guess karma comes back around and I'm the one that's hurting, yeah
And I hate that I made you think that the trust we had is broken
So don't tell me you can't forgive me
Cause nobody's perfect. yeah yeah
Dont tell me, dont tell me
No,no
You cant forgive
No
Because nobodys perfect

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Khi em lo lắng em lại cảm thấy thế này yeah em nói nhiều quá rồi
Đôi khi em không thể ngậm miệng lại
Cứ như là em cần phải nói với ai đó, ai sẽ nghe nào
Và đó là chỗ em làm hỏng việc thế đấy, yeah
Em quên hết những hậu quả, trong một lúc em mất trí
Và ngay giây phút em mở miệng
Từ ngữ cứ thế mà tuôn ra

Nhưng em không hề muốn tổn thương anh, em biết đến lúc em phải học cách đối xử với những người em yêu giống như em muốn được yêu
Đây là một bài học, em ghét làm anh thất vọng và cảm thấy tồi tệ
Em nghĩ quả báo đến rồi đây, vì bây giờ chính em là người đang đau đớn yeah
Và em ghét việc mình đã

Đăng nhập để xem tiếp