Somebody That I Used To Know (ft. Kimbra) - Gotye

4   
14-01-2012 / 60451 lượt xem

LỜI BÀI HÁT

Now and then I think of when we were together
Like when you said you felt so happy you could die
I told myself that you were right for me
But felt so lonely in your company
But that was love and it's an ache I still remember

You can get addicted to a certain kind of sadness
Like resignation to the end
Always the end
So when we found that we could not make sense
Well you said that we would still be friends
But I'll admit that I was glad that it was over

But you didn't have to cut me off
Make out like it never happened
And that we were nothing
And I don't even need your love
But you treat me like a stranger
And that feels so rough
No you didn't have to stoop so low
Have your friends collect your records
And then change your number
I guess that I don't need that though
Now you're just somebody that I used to know
Now you're just somebody that I used to know
Now you're just somebody that I used to know

Now and then I think of all the times you screwed me over
But had me believing it was always something that I'd done
But I don't wanna live that way
Reading into every word you say
You said that you could let it go
And I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know

But you didn't have to cut me off
Make out like it never happened
And that we were nothing
And I don't even need your love
But you treat me like a stranger
And that feels so rough
No you didn't have to stoop so low
Have your friends collect your records
And then change your number
I guess that I don't need that though
Now you're just somebody that I used to know

(Somebody)
I used to know
(Somebody)
Somebody that I used to know
(Somebody)
I used to know
(Somebody)
Now you're just somebody that I used to know
I used to know
That I used to know
I used to know
Somebody

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

hmn91hp Cập nhật: Alamanda Bud / 08-06-2012...
Nam:
Đôi khi anh lại nhớ về lúc chúng ta còn bên nhau
Cũng như lúc em nói rằng em cảm thấy thật hạnh phúc
Anh đã tự nhủ rằng em là dành cho anh
Nhưng lại cảm thấy thật cô đơn khi có em bên cạnh
Nhưng đó là tình yêu và cũng là một nỗi đau mà anh vẫn chưa quên.

Em có thể say mê một loại nỗi buồn nào đó
Giống như sự cam chịu tới cùng
Luôn luôn là tới cùng
Nên khi chúng ta nhận ra mình không thể hiểu nhau
Em đã nói rằng mình sẽ vẫn là bạn
Nhưng anh phải thú thực rằng, anh thấy vui vì nó đã kết thúc.

Điệp khúc:
Nhưng em đâu cần phải ngắt lời anh
Tỏ vẻ như chưa từng có gì xảy ra
Và chúng ta chẳng là gì cả
Bây giờ anh

Đăng nhập để xem tiếp