Bài nì nằm trong OST Beethoven Virus do Tae Yeon, Seo Hyun, Tiffany, SUnny va` Jessica iu quí của tớ trình bày.
Bài nì khác hẳn bài Haru haru( mà trên Imusic viết là Day by day) của BB nhá