LỜI BÀI HÁT

Girl, we’ve come a long, long way
Too far for us to end this way
Sometimes the cost of love is hard
And we must pay this little give-and-take

So don’t you think if you and I
Were just about and let our hearts decide
Maybe it would all work out in time
So won’t you stay, please don’t go away.

Love, love is what we make it
We can make it so much better if we try
Love, love is what we make it
So let’s make it real good this time.

Is it too late to change your mind?
Or has it gone to fall this time
Won’t you hold me just one more time
Let’s just say: “there’s a chance for you and me”.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

MrGhostKo119 Cập nhật: tieu_ly_phi_dao / 28-05-2009...
Em yêu , chúng ta vẫn đang tiến đến phía trước , con đường ấy thật dài phải không ?
Thật xa để chúng ta có thể đi đến cái đích cuối cùng
Đôi lúc cái giá

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
rin_ku_mo2 29-08-2009
bài này cũng hay nhưng ko hay bằng lady, sao ít người nghe nhỉ =.=!!

Xem hết các bình luận

Lady
21,689 lượt xem