LỜI BÀI HÁT

Imagine...

Our planet floating silently in space.
Around it, a white dove flies--
forever circling.
Every one hundred years, the dove's wing
Gently touches the surface of the earth.
The time it would take for the feathered wing
To wear this planet down to nothing
...is eternity.

Within eternity, time passes.
Within time, there is change.
Soon, the wing of the white dove
Will touch our world again.

The dawn of a new Century.

Time for a new beginning...

Now is eternity
At the break of
Dawn of a century
A thousand years
of joy and tears
we leave behind

Love is our destiny
Celebrate the
Dawn of a century
Let voices ring
Rejoice and sing
Now is the time

Now is eternity
Love is our destiny
Dawn of a century

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hãy tưởng tượng...

Hành tinh của chùng ta trôi bồng bềnh lặng lẽ trong không gian
Xung quanh, một chú bồ câu trắng bay
Mãi lượn tròn
Cứ mỗi một trăm năm,

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Alamanda 23-05-2009
Lục muội dễ xương!!!!!!!!!!!!!!
...
anhcold 23-05-2009
Muội fix link cho ngũ tỉ rồi đó
...
Alamanda 23-05-2009
Oa! Khộng chịu đâu! Tại sao link lại sai nữa thế này? dạo này xui quá đi.

Xem hết các bình luận