Nếu bạn thấy sai link nhạc - Nhấn vào đây để hệ thống tự động chọn lại

LỜI BÀI HÁT

lieukt ...

Spring, summer, fall & winter dreams
Those are shinning like a star
They keep whispering,
I'm so in love with you

Spring, summer, fall & winter love
It is breezing to my heart
and it keeps telling
I'll make you rainbow smile

I remember when we were angels
when we dreamed about us
All my days were happy

In Spring, summer, fall & winter days
we've been sharing all the hearts
love shines in my eyes
love just won't fade away
I remember when we were angels
when we dreamed about us
All my days were happy
just like a snowy christmas
I wish i'd have them always
Every step i make writes a story
It is full of the heart
feeling love of my life
and missing friends of my time
I Wish i'd have them all

If you'd all the way show me the world
where I will stay in love
All my days will be white
just like a snowy christmas
You're just all I need

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

fatto...
Những giấc mơ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Tỏa sáng như một vì sao
Những giấc mơ ấy cứ thủ thỉ rằng
Em quá đỗi yêu anh

Tình yêu qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Nhẹ nhàng lướt qua trái tim em
Và tình yêu ấy cứ nói mãi nói mãi rằng
Em sẽ làm cho cầu vồng Anh cười

Em còn nhớ khi chúng ta là những thiên thần
Khi chúng ta mộng mơ về mình
Tất cả những tháng ngày của em sao quá đỗi hạnh phúc

Trong những ngày Xuân, Hạ, Thu, Đông
Chúng mình đã từng trao gửi nhau trọn vẹn cả trái tim
Tình yêu ngời sáng trong mắt em
Tình yêu mãi chẳng phai nhạt đi
Em còn nhớ khi chúng mình là những Thiên Thần
Khi chúng ta mộng mơ về

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
trankelly121 27 phút
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhé
...
trankelly121 12 giờ
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhé
...
trankelly121 23 giờ
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhé
...
trankelly121 hôm qua
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhé
...
trankelly121 hôm qua
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhé
...
trankelly121 22-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhé
...
trankelly121 21-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhé
...
trankelly121 21-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhé
...
trankelly121 20-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhé
...
trankelly121 20-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhé
...
trankelly121 20-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhé
...
ychiraro 19-06-2013
Nghe bài hát ký ức lại ùa về.
...
Missrsblue 22-06-2011
Là Lee Soo In chứ tazzzz? Kái này mà là Tae Hee thì chị ý đi làm ca sỉ rồi
...
tyty 20-06-2011
Chắc chắn ko phải là Kim Tae Hee hát đâu. Hát hay thế này lại chẳng ra mấy chục đĩa r í chứ ~.~
Anyways, bài này hay :D
...
emquynh 22-05-2011
bh này nghe khi bước chân vào đh.giờ nghe lại lại nhớ đến e mối tình đầu
...
black_chocolate 27-04-2011
Hình như bài này của Lee So In mà ta,Kim Tae Hee đâu phải giọng như vậy.
...
puppystupid 27-04-2011
mình thích Kim tae hee nên cũng rất thích bài này,^^
...
ngocaquarius 09-12-2010
ồ, cứ đến mùa đông là mình lại nhớ đến bài hát này, ko hiểu tại sao nó đã trở thành phản xạ có điều kiện trong mình rùi :D
bài hát gợi cho mình nhiều cảm giác lạ lẫm nhưng rất đỗi thân thuộc, gần mà xa, vui nhưng cũng rất buồn...
...
10-12-2010 Nhok_ham bài hát gợi cho mình nhiều cảm giác lạ lẫm nhưng rất đỗi thân thuộc, gần mà xa, vui nhưng cũng rất buồn... >>>thế là thế nào :-/ ~x(
...
leoitrencat 25-08-2010
ước rỳ mỳk kũg đc đắm say trong tỳnh iu 1 lần nhỷ :U ông zời ơy sao ông hôk cho kon 1 lần đc như thế hixhix
...
Axitsunfuric 16-05-2010
Mình nge bài này 2 năm rồi.thấy hay nhưng k biết nghĩa.tự dịch thỳ cũng phần nào hjểu dc nhưng 1 số chỗ dịch k chuẩn.thanks các bạn nhjều.hay quá!
...
i_luv_ktq 04-05-2010
nghe bai` nay` khoc' khj xem phjm lun kim tae hee the? hiên. đạt wa' hichic
...
theaprico 14-12-2009
hình như cái lyric tiếng anh sao sao ấy! Mấy ban thử xem lại coi...
...
vidaihiep 07-12-2009
"i'll make you rainbow smile"... Tôi thích hiểu là : Em sẽ làm anh cười rạng ngời ( nụ cười rạng rỡ như cầu vồng )
...
theaprico 05-12-2009
"i'll make you rainbow smile" dich thành "Em sẽ làm cho cầu vồng Anh cười" nghe sao sao ấy. nên dịch thành "em sẽ làm anh cười hạnh phúc" nghe có vẻ tiếng việt hơn "rainbow" nghĩa là nhiều màu sắc thì nên hiểu là "hanh phúc"nghe dễ hiểu hơn đó.
...
09-12-2010 ngocaquarius tui cũng đồng ý thế đó, mình nên dịch theo ý nghĩa thầm túy, ko nên quá sát nghĩa

Xem hết các bình luận