Lời dịch là của tác giả Phạm Duy. Mong mọi người thông cảm