daneoct luv BEP!!

LỜI BÀI HÁT

Let's Get It Started, in here...

And the base keep runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and...

In this context, there's no disrespect, so, when I bust my rhyme, you break your necks.
We got five minutes for us to disconnect, from all intellect collect the rhythm effect.
Obstacles are inefficient, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition.
Coz when we beat out, girl it's pullin without.
You wouldn't believe how we wow shit out.
Burn it till it's burned out.
Turn it till it's turned out.
Act up from north, west, east, south.

[Chorus:]
Everybody, everybody, let's get into it.
Get stupid.
Get it started, get it started, get it started.
Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Yeah.

Lose control, of body and soul.
Don't move too fast, people, just take it slow.
Don't get ahead, just jump into it.
Ya'll here a body, two pieces to it.
Get stutted, get stupid.
You'll want me body people will walk you through it.
Step by step, like you're into new kid.
Inch by inch with the new solution.
Trench men hits, with no delusion.
The feeling's irresistible and that's how we movin'.

[Chorus:]
Everybody, everybody, let's get into it.
Get stupid.
Get it started, get it started, get it started.
Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Yeah.

Runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin runnin' and...

C'mon y'all, lets get woohoo!
Lets get woohoo! (in here)
Lets get woohoo!
Lets get woohoo! (in here)
Lets get woohoo!
Lets get woohoo! (in here) Ow, ow, ow!
Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya...

Let's get ill, that's the deal.
At the gate, we'll bring the bud top drill. (Just)
Lose your mind this is the time,
Ya'll test this drill, Just and bang your spine. (Just)
Bob your head like me APL de, up inside your club or in your Bentley.
Get messy, loud and sick.
Ya'll mount past slow mo in another head trip. (So)
Come then now do not correct it, let's get ignant let's get hectic.

[Chorus:]
Everybody, everybody, let's get into it.
Get stupid. (Come on)
Get it started (come one), get it started (yeah), get it started.
Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Let's get it started (ha), let's get it started in here.
Let's get it started (ha), let's get it started
(woah, woah, woah) in here.
Yeah.

Lets get woohoo!
Lets get woohoo! (in here)
Lets get woohoo!
Lets get woohoo! (in here)
Lets get woohoo!
Lets get woohoo! (in here) Ow, ow, ow!
Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya...

Runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin'
[fade]

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hãy bắt đầu, ngay đây...

Và cái nền cứ chạy liên tục liên tục...tiên tục..liên tục...tiên tục..liên tục..tiên tục..liên tục..tiên tục..liên tục..tiên tục..liên tục..tiên tục..liên tục..tiên tục..liên tục..tiên tục..liên tục...

Trong hoàn cảnh này, không có sự thiếu tôn trọng nào, vì vậy, khi tôi làm bể âm điệu, bạn làm gãy cổ của bạn
Chúng ta có 5 phút để ngắt mọi kết nối, từ mọi khả năng để thu thập hiệu ứng của âm điệu
Mọi cản trở đều không có hiệu quả, hãy nghe theo trực giác, giải phóng linh hồn trong bạn và hãy phá vỡ mọi tục lệ đi
Vì khi chúng ta gõ nhịp, nào cô gái, nó lôi cuốn
Bạn sẽ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Huzky 23-10-2010
Ít ai biết tên gốc bài này là "Let's Get Retarded" nhưng bị kiểm duyệt nên phải đổi lại tựa. Đã nghe bản gốc trên Utube, rất là mắc cười :D. Bởi vậy nên mới có phần "Get stutted, get stupid" ;D
...
langtuanchoivip 25-02-2010
bai` nay` hay qua' ! !!!!!!!!!!!!!!!! Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid. Get it started, get it started, get it started. Let's get it started (ha), let's get it started in here. Let's get it started (ha), let's get it started in here. Let's get it started (ha), let's get it started in here. Let's get it started (ha), let's get it started in here. Yeah.
...
thuyduongkute2911 30-07-2009
hay woa rat tuyet chi muon lac lu theo dieu nhac greatttttttttttttttt

Xem hết các bình luận