Đây là nhạc phim Shrek, đã nổi tiếng trong suốt 1 thời gian dài, đưa tên tuổi của Danan Glover lên hàng diva thế giới. Ca khúc nói lên tâm sự cháy bỏng của người con gái đang yêu, giai điệu mềm mai, nhưng cũng thật dữ dội
(họa mi hót trong mưa)