Đây là một bài hát dài lê thê diễn tả phút nhìn lại mình của tác giả sau ngày 11/9. Đúng là 1 bản country điển hình: nghĩ gì hát nấy, không cần quanh co vòng vèo, tu từ ẩn ý... Đúng là so với Rock thì khác hẳn.