LỜI BÀI HÁT

I wake up all alone, somewhere unfamiliar
I've been gone so many days, I'm losing count
And when I think of home, I see your face
I know I have to wait

We're so close, yet so far
it's tearing me apart
What I would do to be there with you
So close, yet so far
it's tearing me apart
What I would do to be back with you

I miss hearing your laughter
And all the little things
Forgotten what it's like to hold you
Cause where I am right now so unforgiving
it's numbing everything

We're so close, yet so far
it's tearing me apart
What I would do to be there with you
So close, yet so far
it's tearing me apart
What I would do to be back with you

So promise
No matter how long it takes for me
To get back to you
you'll wait for me
I promise
No matter how far away I go
I'll come back for you
Just wait and see

I miss being at home
I miss your face
don't think I can wait

We’re so close, yet so far
it's tearing me apart
What I would do to be there with you
So close, yet so far
it's tearing me apart
What I would do to be back with you

I promise
it's tearing me apart
No matter how far away I go
I'll come back for you
I promise
it's tearing me apart
What I would do
What I would do
What I would do to be there with you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

kecamxuong Cập nhật: Alamanda Bud / 14-08-2009...
Thức giấc trong cô đơn, một nơi nào đó thật lạ lẫm
Anh đã ra đi qua bao nhiêu tháng ngày, chẳng thể đếm nữa rồi
Và khi anh nghĩ về gia đình, anh trông thấy

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
vta2512 02-11-2009
bài này hay tuyệt phải không mọi người

Xem hết các bình luận