LỜI BÀI HÁT

Turn around and pick up the pieces!

I, like a rock, sink
Sinking til I hit the bottom
The water is much deeper than I thought
Nothing to swim with
Kicking but I keep sinking
A lesson that no one could have ever taught

Cause I can almost breathe the air
Right beyond my fingertips
I'll turn around and pick up the pieces
One more push and I'll be there
Back where I belong
I'll turn around and pick up the pieces

I see the picture
Blurry but now it's in focus
A fairy tale I purchased on my own
I finally woke up
Everything is better
A chance for me to open up and grow

Cause I can almost breathe the air
Right beyond my fingertips
I'll turn around and pick up the pieces
One more push and I'll be there
Back where I belong
I'll turn around and pick up the pieces

Turn around and pick up the pieces!
Turn around and pick up the pieces!
Turn around and pick up the pieces!

Suffocating sinking further almost everyday
Turn around and pick up the pieces!
Barely treading water knowing I will not give up
I will not give up
I will not give up

Cause I can almost breathe the air
Right beyond my fingertips
I'll turn around and pick up the pieces
One more push and I'll be there
Back where I belong
I'll turn around and pick up the pieces
Turn around and pick up the pieces

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Amy Cập nhật: Masquerade / 29-08-2009...
Quay lại và nhặt mảnh vỡ lên
Tôi thích một cục đá, chìm xuống
Chìm xuống cho đến khi chạm tới đáy
Tôi đã nghĩ rằng nước không sâu đến thế
Không có

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Masquerade 16-08-2009
Ui, bài này trùng 6896 rùi bạn ạ ^^ Tên bài lần sau nhớ viết hoa nha :P
...
nhimxinh94 09-08-2009
vô cùng sôi động,một bài hát tuyệt vời cả về âm nhạc và lời

Xem hết các bình luận