Tuyệt vời^^

LỜI BÀI HÁT

I won’t blame the hurting on you
you left in the sweetest way
I won't say that it's you
Making me feel this way
It’s the heart and the soul and the body and the brain
Driving me insane but the wind and the land
And the fire and the rain always stay the same
Ayayaj
While I roll with the wind
Bringing distance to everything
Ayayaj wohoow Ayayaj
While I sit by the fire
And glance at the pouring rain
Ayayaj Ayayaj

I won't claim it's all cause of you
I guess that I played a part
It’s just that I never knew
I'd fall for you from the start
There’s a hole in my heart and a picture in a frame
Driving me insane
But the wind and the land and the fire and the rain
Always stay the same
Ayayaj
While I roll with the wind
Bringing distance to everything
Ayayaj wohoow Ayayaj
While I sit by the fire
And glance at the pouring rain
Ayayaj Ayayaj
I would never blame you for the heartache
I would never blame you for the tears
I blame my stubborn heart, soul, body
Every single thing around me stays the same
No matter what

Ayayaj
While I roll with the wind
Bringing distance to everything
Ayayaj wohoow Ayayaj
While I sit by the fire
And glance at the pouring rain
Ayayaj Ayayaj Ayayaj
While I roll with the wind
Bringing distance to everything
Ayayaj wohoow Ayayaj
While I sit by the fire
And glance at the pouring rain
Ayayaj Ayayaj

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

KahnCK Cập nhật: Alamanda Bud / 11-08-2010...
Anh sẽ không đổ lỗi cho em về nỗi đau trong lòng
Em đã ra đi bằng cách êm đềm nhất
Anh sẽ không nói rằng: là do em
Đã khiến anh đau đớn
Đó là do con tim, linh hồn thể xác và tâm trí của anh
Đã khiến anh phát điên nhưng ngọn gió, quê hương
Ngọn lửa và những cơn mưa vẫn không có gì thay đổi
Ayayaj
Khi anh hát vang cùng ngọn gió
Hát lên nỗi buồn xa cách
Ayayaj wohoow Ayayaj
Khi anh ngồi cạnh đống lửa
Và liếc nhìn cơn mưa ào ào trút xuống
Ayayaj Ayayaj

Anh không cho rằng lỗi hoàn toàn là ở em
Anh nghĩ anh cũng có lỗi phần nào
Đó là do anh không thể biết được rằng
Anh sẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên
Có một khỏang

Đăng nhập để xem tiếp

Oah
47,300 lượt xem