LỜI BÀI HÁT

hakuba ...

I can't get you out of the sunlight
I can't get you out of the rain
I can't get you back to that one time
Cos you and me are still recovering

So lets just, try to cool it down
the fighting, this feeling of flames
So lets try to slow it down
We crash when we race

oh this is not the way that it shouldn't
it's the way it should begin
it's the way it should begin, again
no, i never wanna fall apart,
never wanna break your heart
never wanna let you break my own
yes, i know we've said alot of things
that we probably didn't mean
but it's not too late to take them back
so, before you say you're gonna go..
i should probably let you know
that i never knew what i had..
i never knew what i had..

see i look for you in the morning
cos that's what my mind always calls
and i can't wait to get to the evening
cos that's when i want you the most

so lets try to cool it down
the fighting, this feeling of flames
so lets try to slow it down
we crash when we race

oh this is not the way that it shouldn't
it's the way it should begin
it's the way it should begin, again
no, i never wanna fall apart,
never wanna break your heart
never wanna let you break my own
yes, i know we've said alot of things
that we probably didn't mean
but it's not too late to take them back
so, before you say you're gonna go..
i should probably let you know
that i never knew what i had..
i never knew what i had..

but i know it now..
i wish i would've known before
how good we were..
or is it too late to come back
or is it's really over,
if it's really over..

but this is not the way that it shouldn't
it's the way it should begin
it's the way it should begin, again
no, i never wanna fall apart,
never wanna break your heart
never wanna let you break my own
yes, i know we've said alot of things
that we probably didn't mean
but it's not too late to take them back
so, before you say you're gonna go..
i should probably let you know
that i never knew what i had..

i never knew what i had.. (x4)
Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

hakuba Cập nhật: tieu_ly_phi_dao / 26-08-2009...
Em không thể để anh ngoài ánh nắng mặt trời
Em không thể để ngoài cơn mưa
Em không thể đem anh quay lại dù một lần
Vì anh và em vẫn đang tìm lại

Vậy hãy

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
zzpe0 27-05-2011
hay quaaa..my situation :x
...
tieu_ly_phi_dao 26-08-2009
Hakuba coi lại từ câu: but it's not too late to take them back rồi T lý coi tiếp nhé !
...
motozen 25-08-2009
Đâ cập nhật thêm link Mp3 !
...
hakuba 25-08-2009
Ai cập nhật dùm cái link Zing :IW6WFBBC, đăng quá 5 bài không sửa được rùi, hic Thanks em ! Đã cập nhật - MTZ

Xem hết các bình luận

Try
30,720 lượt xem
I Do
15,882 lượt xem