LỜI BÀI HÁT

You know when you gave your love away
It opens your heart, everything is new
And you know time will always find a way
To let your heart believe it's true
You know love is everything you say
A whisper, a word, promises you give
You feel it in the heartbeat of the day
You know this is the way love is

Amarantine
Amarantine
Amarantine
Love is always love

Amarantine
Amarantine
Amarantine
Love is always love

You know love may sometimes make you cry
So let the tears go, they will flow away
For you know love will always let you fly
How far a heart can fly away

Amarantine
Amarantine
Amarantine
Love is always love

Amarantine
Amarantine
Amarantine
Love is always love

You know when love's shining in your eyes
It may be the stars fallen from above
And you know love is with you when you rise
For night and day belong to love

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Bạn biết rằng khi trao tình yêu đi
Nó sẽ mở rộng trái tim bạn, mọi thứ đều mới mẻ
Bạn cũng biết thời gian luôn tìm ra con đường
Con đường khiến trái tim

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
bottimtop 10-07-2011
Bài hát hay nhất của Enya...Và 1 bài hát khác hay không kém chính là Only Time...

Xem hết các bình luận