cd43a6c513d1e97defac99f0ac9d98e6_41242644.mltr.gif

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

More than a friend

(MLTR)
You got me counting the seconds
It happens every time
I'm waiting for the moment
We can sit down and talk for a while
And every time that you're near me
My heart is running away
How can I tell you when words don't come easy
And there is so much I'm trying to say

[Chorus:]
I wanna know that love will surround us
And you'll share it with me every day
Tell me you'll care for me now and forever
I'll give anything to hear you say
That I'm more than a friend

I'm gonna try in the future
Not to live in the past
I guess that I was a dreamer
If I thought it could ever last
But every time that I see you
You bring me out in the sun
How can I hide it when we are together
I just know that you're the only one

[Chorus:]
I wanna know...

I wanna make you see
Everything you are to me
Try to understand
I wonder if you can
The love I have for you
Will always be true

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hơn một người bạn

Đếm những giây anh có em
Mỗi lúc nó xảy ra
Anh đang chờ đợi khoảnh khắc
Chúng ta có thể ngồi xuống và chuyện trò một lúc
Và mỗi khi em

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
rockket94 12-11-2011
How can I tell you when words don't come easy
and there is so much I'm trying to say ??
------------------------
I wanna make you see
everything you are to me
Try to understand
I wonder if you can
The love I have for you
will always be true
----------------------------
Có lẽ tớ thích cậu !!!
...
baochaunt 26-07-2011
tớ thích bài này nhiều lắm, và tớ cũng mến cậu nữa :)
...
prothanhht 17-11-2010
wa hay////
sao giống tâm trạng mình lúc này thật ?????
...
boyvn 25-01-2010
sao giống tâm trạng của tui wa' vậy
...
NaskNguyen 03-10-2008
Hix! Trùi, thì ra là bài này có rồi :| Sao hum qua search không thấy làm mất công dịch cả buổi rồi đăng huhu :((
...
ba hung 05-08-2008
Theo minh thì thenumber23 nên chuyển cách xưng hô từ bạn & tui ở fần đầu sang em & anh (tôi) ở phần sau sẽ hay hơn

Xem hết các bình luận

Hello
727,043 lượt xem