LỜI BÀI HÁT

He works hard to give her all he thinks she wants
Three car garage, her own credit cards
He pulls in late to wake her up with a kiss goodnight
If he could only read her mind
She'd say:

Buy me a rose
Call me from work
Open a door for me what would it hurt
Show me you love me by the look in your eyes
These are the litte things
I need the most of my life.

Now the days have grown
To years of feeling all alone
She can't help but wonder what she's doing wrong
Lately she'd try anything to turn his head
Would it make a difference if she'd say:

Buy me a rose
Call me from work
Open the door for me what would it hurt
Show me you love me by the look in your eyes
These are the litte things
I need the most in my life.

And the more that he lives
The less that he tries
To show her the love that he holds inside
And the more that she gives
The more that he sees
This is the story of you and me.

So I bought you a rose
On the way home from work
To open the door to a heart that I hurt
And I hoped you noticed this look in my eyes
'Cause I'm gonna make things right
For the rest of your life (rest of your life)
And I'm gonna hold you tonight
Do all those little things
For the rest of your life...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Chàng làm việc nặng nhọc trao mọi điều nàng muốn
Này ga ra ôtô 3 chiếc này tín dụng cho riêng em
Chàng kéo nàng tỉnh dậy lúc muộn màng cùng một nụ hôn đêm nay

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
tieu_ly_phi_dao 05-09-2009
queen.no1 đăng trùng bài --> thay bài khác ! Lần sau nhớ kiếm kỹ trước khi đăng nghen !

Xem hết các bình luận

Lady
21,689 lượt xem