LỜI BÀI HÁT

Kiss and Tell

You told me to make you feel
like you’re in heaven
You tell me you know what,
you want you want this now
You know that I’m open
I tell you my business
You know what you are
getting when we get it on
I’ve had lots of lovers, and
everyone knows it
Gush cause we’re so fresh together
I have nothing to hide, and never no secrets
Gush cause we’re so fresh together
And I never said it to be mean
I just get so excited
We got into be, I’m not ashamed
No shame

So good I kiss and tell
So good, I kiss and tell
So what, I kiss and tell
I got no lies, I got none
So good I kiss and tell
So good, I kiss and tell
So what, I kiss and tell
I got no lies, I got none


Why can’t we all be free, without any filter
And gush cause we’re so fresh together
Why can’t we all be proud, and shout it out loud
And embrace it because sex is not the enemy
And I never said it to be mean
I just get so excited
We got into bed, I’m not ashamed
No shame

So good I kiss and tell
So good, I kiss and tell
So what, I kiss and tell
I got no lies, I got none
So good I kiss and tell
So good, I kiss and tell
So what, I kiss and tell
I got no lies, I got none
I got no lies, I got none

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Amy Cập nhật: Alamanda Bud / 03-10-2009...
Em nói với anh rằng
Hãy cho em cảm giác
Được ở trên thiên đàng
Em nói với anh em biết rằng
Em muốn điều đó bây giờ
Em biết rằng anh sẽ cởi mở
Anh sẽ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
p3_duong92 03-06-2010
s0 great adam is number 1.i like that s0ng s0 much.
...
Pin_wheel 16-04-2010
đùa chứ, bài này anh Adam hát hợp nhỉ :))

Xem hết các bình luận