• 22463 bản nhạc
  • 1,067,505 thành viên
  • 10 yêu cầu

Leaves That Are Green – Simon & Garfunkel

LỜI BÀI HÁT

I was twenty-one years when I wrote this song.
I'm twenty-two now but I won't be for long
Time hurries on.
And the leaves that are green turn to brown,
And they wither with the wind,
And they crumble in your hand.

Once my heart was filled with the love of a girl.
I held her close, but she faded in the night
Like a poem I meant to write.
And the leaves that are green turn to brown,
And they wither with the wind,
And they crumble in your hand.

I threw a pebble in a brook
And watched the ripples run away
And they never made a sound.
And the leaves that are green turned to brown,
And they wither with the wind,
And they crumble in your hand.

Hello, Hello, Hello, Hello,
Good-bye, Good-bye, Good-bye, Good-bye,
That's all there is.
And the leaves that are green turned to brown.

LỜI DỊCH

Tôi được 21 tuổi khi viết bài hát này
Giờ thì tôi 22 tuổi, nhưng tôi sẽ không chậm trễ nữa
Thời gian hối hả trôi
Và những chiếc lá, xanh tươi rồi sẽ thành vàng úa,
Và lá héo khô đi cùng cơn gió
Rồi vỡ vụn ra trong tay bạn

Có lần, con tim tôi ngập tràn bởi tình yêu dành cho một người con gái
Tôi đã ôm chặt lấy nàng, nhưng nàng tan biến đi trong đêm
Như một bài thơ tôi định viết
Và những chiếc lá, xanh tươi rồi sẽ thành vàng úa,
Và lá khô héo đi cùng cơn gió
Rồi vỡ vụn ra trong tay bạn

Tôi ném một hòn cuội vào dòng suối
Và nhìn những đợt sóng gợn
Và sóng kia không hề tạo nên một tiếng động nào

Đăng nhập để xem tiếp Xem qua tin nhắn SMS Soạn LD F 13587 gửi 8261(2000đ) để tải file PDF Lời Dịch về di động, lưu ý: máy cần đọc được file PDF và kết nối 3G/GPRS

Bình luận