LỜI BÀI HÁT

Mẹt ...

I never thought it'd be easy
Cause we both so distant now
And the walls are closing in on us
And we're wondering how
No one has a solid answer
But just walking in the dark
And you can see the look on my face It just tears me apart

So we fight (so we fight) through the hurt (through the hurt)
And we cry and cry and cry and cry
And we live (and we love) and we learn (and we love)
And we try and try and try and try

So it's up to you and it's up to me
That we meet in the middle on our way back down to Earth
Down to Earth, Down to Earth
On our way back down to Earth
*Back down to Earth, Back down to Earth, Back down to Earth, Back down to Earth,
Back down to Earth, Back down to Earth, Back down to Earth, Back down to Earth*

And mommy you were always somewhere
Daddy I live out of town
So tell how could I ever be normal somehow
You tell me this is for the best
So tell me why am I in tears?
*Woah* So far away, and now I just need you here

So we fight (we fight) through the hurt (through the hurt)
And we cry and cry and cry and cry
And we live (we live) and we love (we love)
And we try and try and try and try

So it's up to you and it's up to me
That we meet in the middle on our way back down to Earth
Down to Earth, Down to Earth
On our way back down to Earth
*Back down to Earth, Back down to Earth, Back down to Earth, Back down to Earth,
Back down to Earth, Back down to Earth, Back down to Earth, Back down to Earth*

We fell so far away from the way we used to be
Now we're standing and where do we go
When there's no road to get to your heart
Let's start over again

So it's up to you and it's up to me
That we meet in the middle on our way back down to Earth
Down to Earth, Down to Earth
On our way back down to Earth
Back down to Earth, Back down to Earth, Back down to Earth, Back down to Earth,
Back down to Earth, Back down to Earth, Back down to Earth, Back down to Earth,

I never thought it would be easy
Cause we both so distant now
And the walls are closing in on us
And we're wondering how

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Masquerade Cập nhật: Lucifer / 21-11-2009...
Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ dễ dàng
Vì cả hai ta đều đang cách xa nhau
Và những bức tường đang khép ta lại
Và hai ta đang tự hỏi bằng cách nào
Không ai có câu trả lời chính xác
Nhưng bước đi trong đêm tối
Và em có thể thấy từng đường nét trên khuôn mặt anh
Điều ấy khiến anh đau đớn trong lòng

Vậy nên ta cãi vã trong cơn đớn đau
Và ta khóc và khóc,
Và ta sống (và ta yêu) và ta học hỏi (và ta yêu)
Và ta cố gắng và cố gắng

Điều ấy phụ thuộc vào cả em và anh
Rằng ta đang ở nửa quãng đường về Trái đất
Quay về Trái đất
Trên đường quay về Trái đất
Quay về Trái đất
Quay về Trái đất

Và mẹ à,

Đăng nhập để xem tiếp

Baby
520,492 lượt xem