LỜI BÀI HÁT

Soaked to the bone
Sink like a stone
Walk home alone
It’s not the first time, it’s not the worst crime
Your soul will be okay

When you’ve had enough
Searching for love
And you miss the touch
Of someone new

Burns by dreams
It’s never how it seems
Cold crushed esteem
Take shelter and hide forever
Your soul will be okay

And you’ve had enough
Searching for love
But you miss the touch
Of someone new

And you’ve had enough
Searching for love
But I miss the touch
Of someone new

Soaked to the bone
Sink like a stone
I will take you home
It’s not the first time, it’s not the worst crime
Our souls will be okay

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Lạnh thấu xương
Chìm như tảng đá
Một mình lê bước về nhà
Đây không phải là lần đầu tiên, cũng ko phải là lỗi lầm trầm trọng nhất
Linh hồn em sẽ thanh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
joker_2712 02-01-2010
"And you miss the touch Of someone new..." Mình nghĩ đoạn này dịch là: "Và em lạc mất vòng tay - của một tình yêu mới" Thì có vẻ hay hơn... hihi
...
please_stay_with_me 18-12-2009
Đăng bài kiểu này thì ngồi xem người ta đăng cho xong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem hết các bình luận