LỜI BÀI HÁT

Have you lost your way?
Livin' in the shadow of the message that you made
And so it goes
Everything inside your circle starts to overflow
Take a step before you leap
Into the colours that you seek
You give back what you give away
So don't look back on yesterday

Wanna scream out
No more hiding
Don't be afraid of what's inside
Gonna tell ya you'll be alright
In the Aftermath
Anytime anybody pulls you down
Anytime anybody says you're not allowed
Just remember you are not alone
In the Aftermath

You feel the weight
Of lies and contradictions that you live with every day
It's not too late
Think of what could be if you rewrite the role you play
Take a step before you leap
Into the colours that you seek
You give back what you give away
So don't look back on yesterday

Wanna scream out
No more hiding
Don't be afraid of what's inside
Gonna tell ya you'll be alright
In the Aftermath
Anytime anybody pulls you down
Anytime anybody says you're not allowed
Just remember you are not alone
In the Aftermath
In the Aftermath

Before you break you have to shed your armor
Take a trip and fall into the glitter
Tell a stranger that they're beautiful
So all you feel is love, love
All you feel is love, love

Wanna scream out
No more hiding
Don't be afraid of what's inside
Wanna tell you you'll be alright
In the Aftermath

Wanna scream out
No more hiding
Don't be afraid of what's inside
Gonna tell ya you'll be alright
In the Aftermath

Anytime anybody pulls you down
Anytime anybody says you're not allowed
Just remember you are not alone
In the Aftermath
In the Aftermath
Gonna tell ya you'll be alright
In the Aftermath
In the Aftermath
Just remember you are not alone
In the Aftermath…

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

joker_2712 Cập nhật: Lucifer / 03-01-2010...
Bạn đã lạc hướng?
Sống trong đêm tối của những thông điệp nhắn nhủ tự tạo
Và điều đó đã đến
Mọi điều sâu thẳm trong phạm vi bắt đầu vượt mức
Đi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
vjtkon_kute 23-01-2011
Sao lại treo cái mp3 của bài Sleepwalker thế này?
...
anhvanconyeu 23-01-2011
đúng rồi nhạc với lời không hợp nhưng quá hay
...
nana156 09-03-2010
lời là của Aftermath còn nhạc là Sleepwalker mừh =,= dù sao cũng hay :D
...
iloveyouuu 16-02-2010
Bài này đúng với tâm trạng của mình...... always love you Adam :x

Xem hết các bình luận