Yêu bài này nhất trong album :"> Đây quả thật là một bản strong ballad tuyệt vời :">

*lời đã được sửa cho chuẩn sau khi so với phần lời được in trong cuốn sách ảnh đính kèm album gốc

LỜI BÀI HÁT

Broken pieces, break into me
So imperfectly what you should be

I don't want you to go
Don't wanna see you back out in the cold
Air you're breathing out fades you to gray
Don't run away, find me

I know the battles of chasing the shadows of who you wanna be
It doesn't matter, go on and shatter
I'm all you need
Broken pieces, break into me
So imperfectly what you should be
Lay here, it's safe here, I'll let you be broken open
Hide here, confide here so we can be broken open

Let's enlighten the night
We can fall away, slip outta sight
When you drop your guard
Melt into time, so intertwined quiet

I know the battles of chasing the shadows of who you wanna be
It doesn't matter, go on and shatter
I'm all you need
Broken pieces, break into me
So imperfectly what you should be
Lay here, it's safe here, I'll let you be broken open
Hide here, confide here so we can be broken open

Broken pieces, break into me
So imperfectly what you should be
Lay here, it's safe here, I'll let you be broken open
Hide here, confide here so we can be broken open

Lay here, it's safe here, I'll let you be broken open
Hide here, confide here so we can be broken open

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Những mảnh đau buồn, vỡ tan vào trong anh
Dở dang thay điều em phải trở thành

Anh nào muốn em rời đi
Nào muốn thấy em phải trốn đi trong cái buốt giá
Không

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Koffe_chan 19-01-2010
*lời đã được sửa cho chuẩn sau khi so với phần lời được in trong cuốn sách ảnh đính kèm album gốc
...
Koffe_chan 11-01-2010
hưc, bạn nào sửa lời mình mà xén tùm lum thế này T.T

Xem hết các bình luận