Papa (70s version) - Paul Anka

12   
07-11-2007 / 59658 lượt xem

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Everyday my papa would work
To try to make ends meet
To see that we would eat
Keep those shoes upon my feet

Every night my papa would take me
And tuck me in my bed
Kiss me on my head
After all my prayers were said

And there were years
Of sadness and of tears
Through it all
Together we were strong
We were strong
Times were rough
But Papa he was tough
Mama stood beside him all along

Growing up with them was easy
The time had flew on by
The years began to fly
They aged and so did I

And I could tell
That mama she wasn't well
Papa knew and deep down so did she
So did she
When she died
Papa broke down and he cried
And all he could say was, "God, why her? Take me!"

Everyday he sat there sleeping in a rocking chair
He never went upstais
Because she wasn't there

Then one day my Papa said,
"Son, I'm proud of how you've grown"
He said, "Go out and make it on your own.
Don't worry. I'm O.K. alone."

He said, "There are things that you must do"
He said, "There's places you must see"
And his eyes were sad as he
As he said goodbye to me

Every time I kiss my children
Papa's words ring true
He said, "Children live through you.
Let them grow! They'll leave you, too"

I remember every word Papa used to say
I kiss my kids and pray
That they'll think of me

Oh how I pray
They will think of me
That way
Someday

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Wet Grass Cập nhật: nguyen / 30-05-2009...
Mỗi ngày cha làm việc
Cố tìm kiếm miếng ăn
Xem chúng con sẽ ăn gì
Cho chúng con quần áo, giày dép

Mỗi đêm cha sẽ ôm con
Và ẵm con lên giường ngủ
Hôn lên trán con
Sau khi con đã đọc tất cả lời cầu nguyện

Và có những năm tháng
Buồn bã và đầy nước mắt
Qua tất cả những điều đó
Cùng nhau, chúng tôi mạnh mẽ
Chúng tôi đã rất mạnh mẽ
Những thời khắc khó khăn
Nhưng cha vẫn cứng rắn
Mẹ vẫn luôn ủng hộ cha

Lớn lên với mẹ cha thật dễ dàng
Thời gian thấm thoát trôi qua
Tháng năm bắt đầu vụt cánh
Cha mẹ thêm tuổi và tôi cũng thế

Và tôi có thể chắc
Rằng sức khoẻ mẹ không tốt lắm
Cha biết điều

Đăng nhập để xem tiếp

Papa
55,179 lượt xem