LỜI BÀI HÁT

My sexy love... (so sexy...)

[Verse 1]
She makes the hairs on the back of my neck stand up
Just one touch
And I errupt like a volcano and cover her with my love
Babygirl you make me say (Ohh ohhh ohhhh)
And I just can't think (of anything else I'd rather do)
Than to hear you sing (sing my name the way you do)
When we do our thing (when we do the things we do)
Babygirl you make me say (Ohh ohhh ohhhh)

[Chorus]
Sexy love girl the things you do
(Oh baby baby) Keep me sprung keep running back to you
Oh I love making love to you
Babygirl you know your my (sexy love...)

[Verse 2]
I'm so addicted to her she's the sweetest touch
Just enough
Still too much say that I simp and I'm sprung all of the above
I can't help she makes me say (Ohh ohhh ohhhh)
And I just can't think (of anything else I'd rather do)
Than to hear you sing (sing my name the way you do)
When we do our thing (when we do the things we do)
Oh, Babygirl you make me say (Ohh ohhh ohhhh)

[Chorus]
Sexy love girl the things you do
(Oh baby baby) Keep me sprung keep running back to you
Oh I love making love to you
Say babygirl you know your my (sexy love...)

[Verse 3]
Oh baby what we do it makes the sun come up
Keep on lovin' til it goes back down
And I don't know what I'd do if I would lose your touch
That's why I'm always keepin' you around... my sexy love

[Chorus:]
Sexy love girl the things you do (things you do baby)
(Oh baby baby) Keep me sprung keep running back to you (keep me runnin' back to you)
Oh I love making love to you
Say babygirl you know your my (sexy love...)

[Chorus:]
Sexy love girl the things you do (sexy love)
Keep me sprung keep running back to you (keep me runnin' back to you)
Oh I love making love to you
Say babygirl you know your my (sexy love...)

She makes the hairs on the back of my head stand up
Just one touch...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Taboo Cập nhật: Lucifer / 05-02-2010...
Cô ấy khiến mái tóc đen của tôi dựng đứng lên
Chỉ một cái chạm nhẹ
Và tôi phun trào như một ngọn núi lửa rồi bảo bọc cô ấy bằng tình yêu của mình
Cưng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
saochoicodon_97 05-02-2010
Vâng, bạn cứ dịk. T đăng nhầm nên đăng luôn kả hai bài. hum qua đang dịk dở bài kia thì mất mạng :))
...
Taboo 05-02-2010
@All: Mình thấy bài này có 2 bài nhưng bài kia mới dịch một chút nên mình mạn phép dịch hết ở đây nhé!!!

Xem hết các bình luận

Mad
21,296 lượt xem