LỜI BÀI HÁT

I should have told you
I should have found a way
I should have worked a little harder just to show you love

If I'd have given
A little more of my time
Maybe I could have saved the best thing that I ever had

Now I am faced with lonely nights
And I can't bear to live my life
Knowing that I might be losing you

[Chrous:]
Give me a reason to stay
Because I want to
Baby, just give me a sign that let's me know you really care
Show me a better way that
I can love you
Baby, I'll do my best to make a change
Just give me a reason

I wanna please you
I wanna understand
I wanna know that you still want me when I touch your hand

I've got a feeling
That you're just scared to try
Girl, I promise you this time that I won't let you down

'Cause I can't take these lonely nights
And I can't bear to live my life
Knowing that I might be losing you

[Repeat Chorus]

'Cause I can't take these lonely nights
And I can't bear to live my life
Knowing that I might be losing you

[Repeat Chorus]

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

kemmut95 Cập nhật: Alamanda Bud / 22-02-2010...
Anh nên nói với em
Anh nên tìm ra cách
Anh nên ít chăm chỉ làm việc chỉ để bày tỏ với em tình yêu của mình

Nếu anh cho em
Thêm chút thời gian của mình
Thì có lẽ anh đã giữ lại được những gì tốt nhất mà anh đã từng có

Giờ đây anh đang đối mặt với những đêm tối cô đơn
Và anh chẳng chịu sống cuộc sống của mình
Biết rằng anh có lẽ sẽ mất em

Hãy cho anh lý do để ở lại
Vì anh muốn
Em yêu,hãy đưa anh dấu hiệu để anh biết rằng em thật sự quan tâm
Cho anh thấy cách tốt hơn rằng
Anh có thể yêu em
Em yêu, anh sẽ làm hết sức có thể để thay đổi
Chỉ cần cho anh lý do

Anh muốn làm vui lòng em
Anh muốn

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận