LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Met you by surprise
Didn't realize
That my life will change forever
Saw you standing there
Didn't know I'd care
There was something special in the air

Dreams are my reality
The only kind of real fantasy
Illusions are a common thing
I try to live in dreams
It seems as if it's meant to be

Dreams are my reality
A diffrent kind of reality
I dream of loving in the night
And loving seems allright
Also it's only fantasy

If you do exist
Honey don't resist
Show me a new way of loving
Tell me that it's true
Show me what to do
I feel something special about you

Dreams are my reality
The only kind of reality
maybe my foolishness is past
And maybe now at last
I see how the real thing can be

Dreams are my reality
The wond'rous world where I like to be
I dream of holding you all night
And holding you seems right
Perhaps that's my reality

Met you by surprise
I didn't realize
That my life will change forever
Tell me that it's true
Feelings that are new
I feel something special about you

Dreams are my reality
The wond'rous world where I like to be
Illusions are a common thing
I try to lieve a dream
Also it's only fantasy

Dreams are my reality
I like to dreams of you close to me
I dream of loving in the night
And loving you seems right
Perhaps tha't my reality

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Inside Cập nhật: whatgoeswrong? / 01-01-1970...
Met you by surprise
Didn't realize
That my life will change forever
Saw you standing there
Didn't know I'd care
There was something special in the air

Gặp gỡ em trong tình cờ
Không một

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
www.tuyetnhung87 07-07-2010
Người ấy từng tặng mình bài hát này, có lẽ lúc đó anh ấy cảm thấy như bài hát này về mình (?) nhưng giờ đã thay đổi. Tất cả đã thay đổi, vẫn thích bài hát này, vẫn yêu con người đó nhưng có lẽ lên dừng lại. Một chút tiếc nuối.

Xem hết các bình luận