LỜI BÀI HÁT

Dirty old river, must you keep rolling
Flowing into the night
People so busy, makes me feel dizzy
Taxi light shines so bright
But I don't need no friends
As long as I gaze on Waterloo sunset
I am in paradise

Every day I look at the world from my window
But chilly, chilly is the evening time
Waterloo sunset's fine

Terry meets Julie, Waterloo Station
Every Friday night
But I am so lazy, don't want to wander
I stay at home at night
But I don't feel afraid
As long as I gaze on Waterloo sunset
I am in paradise

Every day I look at the world from my window
But chilly, chilly is the evening time
Waterloo sunset's fine

Millions of people swarming like flies 'round Waterloo underground
But Terry and Julie cross over the river
Where they feel safe and sound
And they don't need no friends
As long as they gaze on Waterloo sunset
They are in paradise

Waterloo sunset's fine

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Dòng sông vương nhiều bụi trần
Bạn thì vẫn phải tiếp tục sống
Chìm vào màn đêm
Mọi người thật bận rộn, tôi cũng thấy mệt mỏi
Ánh đèn taxi chói loà
Nhưng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
archer 26-02-2010
Mình rất thix bài hát này. The Kinks là ban nhạc tủ lạnh của mình. ^^ Bạn thangkho_no1 dịch hay lắm, nhưng có mấy câu đầu dịch chưa chuẩn. Dirty old river, must you keep rolling, Flowing into the night? "you" ở đây ám chỉ dòng sông, và ở đây là cấu trúc ngữ pháp của một câu hỏi, do đó nên dịch đúng là "Dòng sông xưa cũ vẩn đục (hay "Dòng sông cũ vương bụi trần" như bạn), có phải bạn còn đang tròng trành, và trôi vào trong bóng đêm?" "People so busy, makes me feel dizzy" dịch là "Mọi người quá náo nhiệt, làm tôi chóng cả mặt mày".

Xem hết các bình luận