• 22504 bản nhạc
  • 1,073,252 thành viên
  • 15 yêu cầu

Say Goodbye – Chris Brown

LỜI BÀI HÁT

Baby come here and sit down, let's talk
I got a lot to say so I guess I'll start by
Saying that I love you,
But you know, this thing ain't been
No walk in the park for us
I swear it'll only take a minute
You'll understand when I finish, yeah
And I don't wanna see you cry
But I don't wanna be the one to tell you a lie so

[HOOK]
How do you let it go? When you,
You just don't know? What's on,
The other side of the door
When you're walking out, talk about it
Everything I tried to remember to say
Just went out my head
So I'ma do the best I can to get you to understand
Cuz I know!!
[CHORUS]
There's never a right time to say goodbye
But I gotta make the first move
'Cause if I don't you gonna start hating me
Cause I really don't feel the way I once felt about you
Girl it's not you, it's me
I gotta gotta figure out what I need
There's never a right time to say goodbye
But we know that we gotta go
Our separate ways
And I know it's hard but I gotta do it,
And it's killing me
Cause there's never a right time
Right time to say goodbye

But I know your heart is breaking
And a thousand times I
Found myself asking, "Why? Why?"
Why am I taking so long to say this?
But trust me, girl I never
Meant to crush your world
And I never
Thought I would see the day we'd grow apart
And I wanna know

[HOOK]
How do you let it go? When you,
You just don't know? What's on,
The other side of the door
When you're walking out, talk about it
Girl I hope you understand
What I'm tryna say.
We just can't go on
Pretending that we get along
Girl how you not gonna see it?

[CHORUS]
There's never a right time to say goodbye
But I gotta make the first move
'Cause if I don't you gonna start hating me
Cause I really don't feel the way I once felt about you
Girl it's not you it's me.
I gotta gotta figure out what I need
There's never a right time to say goodbye
But we know that we gotta go
Our separate ways
And I know it's hard but I gotta do it,
And it's killing me
Cause there's never a right time
Right time to say goodbye

Listen to your heart
Girl you know,
We should be apart, baby I
I just can't do it
I, I just can't do it
Listen to your heart
Girl you know,
We should be apart, baby I
I just can't do it
And sometimes it makes me wanna cry
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh [2x]
Do you hear me crying?
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh [2x]

[CHORUS]
There's never a right time to say goodbye
But I gotta make the first move
'Cause if I don't you gonna start hating me
Cause I really don't feel the way I once felt about you
Girl it's not you it's me.
I gotta gotta figure out what I need
There's never a right time to say goodbye
But we know that we gotta go
Our separate ways
And I know it's hard but I gotta do it,
And it's killing me
Cause there's never a right time
Right time to say goodbye

[CHORUS]
There's never a right time to say goodbye
But I gotta make the first move
'Cause if I don't you gonna start hating me
Cause I really don't feel the way I once felt about you
Girl it's not you it's me.
I gotta gotta figure out what I need
There's never a right time to say goodbye
But we know that we gotta go
Our separate ways
And I know it's hard but I gotta do it,
it's killing me
Cause there's never a right time
Right time to say

LỜI DỊCH

Ngồi xuống đây, mình cùng trò chuyện nào em
Tôi có nhiều điều để nói, nên tôi nghĩ mình nên bắt đầu
Nói tôi yêu em
Nhưng em biết mà, không phải vậy đâu...
Chúng mình không còn đi bộ trong công viên cùng nhau
Tôi thề, chỉ cần vài phút thôi mà
Em sẽ hiểu khi tôi kết thúc
Và tôi không muốn nhìn thấy em khóc
Nhưng tôi cũng không muốn là người duy nhất nói dối em

[Hook]
Làm sao em có thể buông xuôi mọi chuyện như vậy?
Khi em, em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Phía bên kia cánh cửa?
Khi em bước đi...hãy nói về chuyện đó
Tất cả những điều tôi gắng nhớ mà nói
Cứ trôi tuột ra khỏi đâu
Vì thế tôi phải gắng hết

Đăng nhập để xem tiếp Xem qua tin nhắn SMS Soạn LD F 1531 gửi 8261(2000đ) để tải file PDF Lời Dịch về di động, lưu ý: máy cần đọc được file PDF và kết nối 3G/GPRS

Bình luận