Each Coming Night (OST The Last Song) - Iron & Wine

0    | 27-03-2010 | 3309

LỜI BÀI HÁT

Will you say when Im gone away
"My lover came to me and we'd lay
In rooms unfamiliar but until now"
Oh oh oh oh
Until now
Oh oh oh oh
Until now

Will you say to them when Im gone
"I loved your son for his sturdy arms
We both learned to cradle then live without"
Oh oh oh oh
Live without
Oh oh oh oh
Live without

Will you say when Im gone away
'Your fathers body was judgment day
We both dove and rose to the riverside"
Oh oh oh oh
Riverside
Oh oh oh oh
Riverside

Will you say to me when Im gone
"Your face has faded but lingers on
Because light strikes a deal with each coming night"
Oh oh oh oh
Coming night
Oh oh oh oh

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

bau_troi_ki_dieu Cập nhật: Alamanda Bud / 28-03-2010...
Liệu em có nói khi anh ra đi
Rằng: "Người yêu của em đến như chúng ta đã sắp xếp
Trong những căn phòng kì lạ cho đến lúc này
Oh oh oh oh
Cho đến lúc này(x2)

Liệu

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Alamanda Bud 27-03-2010
Em sky thay bài chưa có Zing mà cười phớ lớ thế ^^ Vào sửa lại bản dịch nào! P/s: Ca sĩ có từ năm ngoái rùi em :)

Xem hết các bình luận