LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

You are fine
You are sweet
But I'm still a bit naive with my heart
When you're close I don't breathe
I can't find the words to speak
I feel sparks

But I don't wanna be into you
If you're not looking for true love, oh oh
No I don't wanna start seeing you
If I can't be your only one

So tell me when it's not alright
When it's not ok
Will you try to make me feel better?
Will you say alright? (say alright)
Will you say ok? (Say ok)
Will you stick with me through whatever?
Or run away
(Say that it's gonna be alright. That it's gonna be ok)
Say Ok.

When you call I don't know if I should pick up the phone every time
I'm not like all my friends who keep calling up the boys, I'm so shy
But I don't wanna be into you
If you don't treat me the right way
See I can only start seeing you
If you can make my heart feel safe (feel safe)

When it's not alright
When it's not ok
Will you try to make me feel better?
Will you say alright? (say alright)
Will you say ok? (Say ok)
Will you stick with me through whatever?
Or run away
(Say that it's gonna be alright. That it's gonna be ok
Don't run away, don't run away)

Let me know if it's gonna be you
Boy, you've got some things to prove
Let me know that you'll keep me safe
I don't want you to run away so
Let me know that you'll call on time
Let me know that you won't be shy

Will you wipe my tears away
Will you hold me closer
When it's not alright
When it's not ok
Will you try to make me feel better
Will you say alright? (say alright)
Will you say ok? (Say ok)
Will you stick with me through whatever?
Or run away
(Say that it's gonna be alright. That it's gonna be ok)
Say OK
(Don't run away, don't run away)
(Say that it's gonna be alright. That it's gonna be ok, don't run away)
Will you say OK
(Say that it's gonna be alright. That it's gonna be ok)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

h0ang.bk91 Cập nhật: Lucifer / 01-12-2009...
Anh thật xinh trai
Anh thật ngọt ngào
Nhưng trái tim em vẫn còn một chút thơ ngây
Khi anh gần em, em như nghẹt thở
Em chẳng thể tìm được từ nào để nói
Em cảm nhận được những tia sáng lóe lên

Nhưng em chẳng muốn bước vào đời anh
Nếu như anh không tìm kiếm một tình yêu chân thành, Oh oh
Không, em chẳng muốn bắt đầu gặp anh đâu
Nếu em chẳng thể là người con gái duy nhất của anh

Vì thế, hãy nói cho em biết khi có điều gì đó không ổn
Khi chuyện này không ổn
Anh sẽ cố làm cho em cảm thấy tốt hơn chứ?
Anh sẽ nói "Tốt rồi" chứ?
Anh sẽ nói "Ổn rồi" chứ?
Anh sẽ luôn bên em dù chuyện gì xảy ra chứ?
Hay anh sẽ

Đăng nhập để xem tiếp

Hello
662,444 lượt xem