• 22467 bản nhạc
  • 1,068,111 thành viên
  • 11 yêu cầu

Petrified – Fort Minor

*Homie = Friend

LỜI BÀI HÁT

"Petrified"

Yall are not, not, not Ready HO
Not not ready HO
We're gonna drop it steady so
Do it like that
Like that (like that)....

Now why is everybody so petrified?
WHAT?
Petrified?
WHAT?
Step aside.
And just drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON! [x2]

Yeah
How you doin’, y’all?
My name is Mike.
I’m fooling with the new shit
I'm doing it all night
I like what i do
I do what i like
I could quit and get it back like i’m riding a bike
Like stop...
...bring it back, bring it back

We got that balance keeping us on track
That ya get what ya move and quit, wit no slow
You stare like you don’t care
But you do it though

I know
You really must be so lonely
Puffed up, lookin’ tough, but so phony
You and your boys, you don’t know me
You really wanna hold me show me, homie.

Lets get it over with for good
I got a friction addiction i wish you would
Machine Shop rockin’ when we step inside
And we got everybody so petrified

Now why is everybody so petrified?
WHAT?
Petrified?
WHAT?
Step aside.
And just drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON!

Listen you are not ready
Like children in a building you can’t stand steady
It must be the beat so heavy
Coz i panic attacks like a crack in the levy

Give you that Robert Plant
Dancing days are back
Feeling all in the track and in fact
For those knowing the name
I'm back with a brand new attack
Who can do it like that?

You really must be so lonely
Puffed up, lookin’ tough, but so phony
You and your boys, you don’t know me
You really wanna hold me show me, homie.

Tough talk doesn’t mean a thing
Get over youself you know when we're up in a scene
Its Machine Shop rockin’ when we step inside
And we got everybody so petrified

Now why is everybody so petrified?
WHAT?
Petrified?
WHAT?
Step aside.
And just drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON!

Now why is everybody so petrified?
WHAT?
Petrified?
WHAT?
Step aside.
And just drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON!

Yall are not, not, not Ready HO
Not not ready HO
We're gonna drop it steady so
Do it like that
Like that (like that)...

Yall are not, not, not Ready HO
Not not ready HO
We're gonna drop it steady so
Do it like that
Like that (like that)...

Get UP

Now why is everybody so petrified?
WHAT?
Petrified?
WHAT?
Step aside.
And just drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON!
Drop that...
COME ON! [x2]

Like stop...
...Bring it back Bring it back
We got that balance keeping us on track

Like stop...
...Bring it back Bring it back
We got that balance keeping us on track

Like stop...
...Bring it back Bring it back
We got that balance keeping us on track

Like stop...
...Bring it back Bring it back
We got that balance keeping us on track

Stop...stop...stop...stop...stop...stop...stop...stop..[fades out]

‘Chine Shop! shop...shop...shop [fades out

LỜI DỊCH

Sững Sờ

Mọi người chưa sẵn sàng sao
Chưa sẵn sàng
Chúng tôi sẽ kiên trì với bản nhạc này
Hát như thế đó
Như vậy đó...

Giờ thì tại sao mọi người lại phải sững sờ chứ?
Gì cơ?
Sững sờ?
Cái gì cơ?
Gọn vào nào
Và thưởng thức nó đi
Đến đây!
Thưởng thức đi...
Đến đây!
Thưởng thức đi...
Đến đây!
Thưởng thức đi...
Đến đây nào (X2)

Mọi người sao thế?
Tên tôi là Mike
Tôi trông thật ngốc với bộ dạng mới
Đêm nay tôi sẽ diện nó
Tôi thích những gì tôi làm
Tôi làm những gì tôi thích
Tôi có thể bỏ đi và rồi lại trở lại như tôi đang đi xe đạp vậy
Dừng lại nào....
Mở lại nó đi...

Chúng

Đăng nhập để xem tiếp Xem qua tin nhắn SMS Soạn LD F 15728 gửi 8261(2000đ) để tải file PDF Lời Dịch về di động, lưu ý: máy cần đọc được file PDF và kết nối 3G/GPRS

Bình luận