Somewhere in my broken heart - Billy Dean

3   
07-11-2007 / 17215 lượt xem

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Somewhere In My Broken Heart

You made up your mind
It was time it was over
After we had come so far
But I think there's
Enough pieces of forgiveness
Somewhere in my broken heart.

I would not have chosen
The road you have taken
It has left us miles apart
But I think I can still find
The will to keep going
Somewhere in my broken heart

So fly, go ahead and fly
Untill you find out who you are
And I, I will keep my love unspoken
Somewhere in my broken heart

I hope that in time you will find
What you long for
Love that's written in the stars
And when you finally do
I think you will see it's
Somewhere in my broken heart

Girl I, I will keep my love unspoken
Somewhere in my broken heart
I hope that in time you will find
what you long for
Love that's written in the stars
And when you finally do
I think you will see it's
Somewhere in my broken
Somewhere in my broken
Somewhere in my broken heart.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

crazy_but_mad Cập nhật: Ngọc / 19-04-2008...
Somewhere In My Broken Heart
Billy Dean

Vậy là em đã quyết định rồi sao
Đã đến lúc mọi thứ phải kết thúc
Sau tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua?
Nhưng em ơi, vẫn còn đó những mảnh vỡ của sự tha thứ
Tận sâu trong trái tim đau đớn này của anh

Anh sẽ chẳng bao giờ chọn con đường ấy như em đã làm
Em có hiểu chăng, nó chính là thứ chia cắt chúng ta đấy
Nhưng anh nghĩ rồi mình sẽ có đủ sức mạnh tiếp tục
Dù cho con tim anh đã tan vỡ...

Bay đi, cứ bay đi em yêu, bay về phía trước
Cho đến em khi tìm ra được chính mình
Còn anh, cứ mãi giữ tình yêu lặng thầm dành cho em
Trong tận sâu trái tim tan nát này

Hi vọng

Đăng nhập để xem tiếp

Hello
662,798 lượt xem